Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Program činnosti cyperského predsedníctva Rady (rozprava)
 4.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013 (rozprava)
 5.Všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2013 (termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Hlasovanie
  
7.1.Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny zo strany Ruskej federácie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými *** (hlasovanie)
  
7.11.Priame platby poľnohospodárom ***I (hlasovanie)
  
7.12.Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  
7.13.Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat (hlasovanie)
  
7.14.Vytvorenie právneho rámca EÚ na ochranu domácich alebo túlavých zvierat (hlasovanie)
  
7.15.Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012) (hlasovanie)
  
7.16.Prístup k základným bankovým službám (hlasovanie)
  
7.17.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí *** I (rozprava)
 12.Schengen – nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach (rozprava)
 13.Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie ***I - Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (rozprava)
 14.Situácia v Gruzínsku (rozprava)
 15.Situácia v Sýrii (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Situácia v Egypte (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1463 kb) 
 
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (248 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (757 kb) 
 
Zápisnica (231 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (532 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1487 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia