Index 
Jegyzőkönyv
PDF 234kWORD 198k
2012. július 4., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.A Tanács ciprusi elnökségének tevékenységére vonatkozó program (vita)
 4.A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (vita)
 5.A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés (a módosítási javaslatok benyújtási határideje)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazás
  
7.1.A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3.A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4.A közös agrárpolitika finanszírozása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5.Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6.Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszere ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.Az EU és Oroszország közötti megállapodás a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban vállalt kötelezettségek fenntartásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.A gépjárműrészek és -alkatrészek kereskedelméről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.9.A nyersanyagokra vonatkozó kiviteli vámok Oroszország általi bevezetéséről vagy növeléséről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.10.Az EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás *** (szavazás)
  
7.11.A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I (szavazás)
  
7.12.A 2013. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)
  
7.13.Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó stratégia (szavazás)
  
7.14.A kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmét szolgáló uniós keret létrehozása (szavazás)
  
7.15.Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (szavazás)
  
7.16.Az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférés (szavazás)
  
7.17.A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás *** I (vita)
 12.A schengeni szabályok megsértése (vita)
 13.Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének megbízott bírái ***I - Az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyv ***I (vita)
 14.A Grúziában kialakult helyzet (vita)
 15.A Szíriában kialakult helyzet (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 17.Az Egyiptomban kialakult helyzet (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acefát, alaklór, anilazin, azociklotin, benfurakarb, butilát, kaptafol, karbaril, karbofurán, karboszulfán, klórfenapir, klórtal-dimetil, klórtiamid, cihexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, diszulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, metamidofosz, metoprén, monokrotofosz, monuron, oxikarboxin, oxidemeton-metil, paration-metil, forát, foszalon, procimidon, profenofosz, propaklór, kvinklorak, kvintozen, tolilfluanid, triklórfon, tridemorf és trifluralin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek az alapértékeket felsoroló V. melléklettel való kiegészítéséről (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - határidő: 23/08/2012)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendeletnek a poliglucit szirup tekintetében történő módosításáról (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - határidő: 24/09/2012)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucit szirup felhasználása tekintetében történő módosításáról (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - határidő: 24/09/2012)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendelettől a 2,4-DB, benzoesav, béta-ciflutrin, karfentrazon-etil, Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, dimeténamid-P, etofumeszát, etoxiszulfuron, fenamidon, flazaszulfuron, flufenacet, flurtamon, foramszulfuron, fosztiazát, imazamox, jódszulfuron, iprodion, izoxaflutol, linuron, malein-hidrazid, mekoprop, mekoprop-P, mezoszulfuron, mezotrion, oxadiargil, oxaszulfuron, pendimetalin, pikoxistrobin, propikonazol, propineb, propoxikarbazon, propizamid, piraklostrobin, sziltiofam, trifloxistrobin, warfarin és zoxamid hatóanyagok jóváhagyásának lejárati időpontja tekintetében való eltérésről (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - határidő: 28/08/2012)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: AGRI, IMCO (88a. cikk)

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a málnában, illetve a málna felületén található spinozad legmagasabb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - határidő: 26/07/2012)
utalva, illetékes: ENVI.


3. A Tanács ciprusi elnökségének tevékenységére vonatkozó program (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács ciprusi elnökségének tevékenységére vonatkozó program

Demetris ChristofiasDemetris Christofias (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioannis Kasoulides, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Ioannis Kasoulides, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, és Göran Färm.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela és Salvador Garriga Polledo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski és Gay Mitchell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Demetris ChristofiasDemetris Christofias.

A vitát berekesztik.


4. A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Andrew Henry William Brons, független.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 35 cikkének (3) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó keretmegállapodás alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Parlament 2013. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (B7-0345/2012);

- József Szájer és Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2013. évi munkaprogramjáról (B7-0346/2012);

- Andrew Duff és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2013. évi munkaprogramjáról (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2013. évi munkaprogramjának előkészítéséről (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2013. évi programjának prioritásairól (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2013. évi munkaprogramjáról (B7-0350/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012. július 4.


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

5. A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés (a módosítási javaslatok benyújtási határideje)

Az elnök jelzi, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéshez a módosítási javaslatok benyújtási határidejét a Költségvetési Bizottsággal egyetértésben az alábbiak szerint határozták meg:

- a parlamenti bizottságok és a képviselők (legalább 40 képviselő) számára: 2012. szeptember 6., csütörtök, 12 óra;

- a képviselőcsoportok számára: 2012. szeptember 13., csütörtök, 12 óra.


6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Valencia autonóm közösség területén kitört erdőtüzekről, melyek során egy helikopterpilóta életét vesztette. A Parlament nevében részvétét fejezi ki az áldozat családjának.

°
° ° °

Felszólal: Hannes Swoboda a brit miniszterelnök egy nyilatkozatával kapcsolatosan, és Martin Callanan e hozzászólásra vonatkozóan.


7. Szavazás

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0278)

Felszólal:

Paolo De Castro (előadó)


7.2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0279)


7.3. A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) irányuló javaslatról [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0280)


7.4. A közös agrárpolitika finanszírozása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 165/94/EK tanácsi rendelet és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0281)


7.5. Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0282)


7.6. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszere ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0283)


7.7. Az EU és Oroszország közötti megállapodás a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban vállalt kötelezettségek fenntartásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Oroszország közötti hatályos partnerségi és együttműködési megállapodásban a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban vállalt kötelezettségek fenntartásáról szóló, az Európai Unió és Oroszország között levélváltás formájában történő megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetre vonatkozóan [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0284)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.8. A gépjárműrészek és -alkatrészek kereskedelméről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Orosz Föderáció és az Európai Unió közötti gépjárműrészek és -alkatrészek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozóan [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0285)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.9. A nyersanyagokra vonatkozó kiviteli vámok Oroszország általi bevezetéséről vagy növeléséről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Oroszország között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy emeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában, az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetére vonatkozóan [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal: Inese Vaidere (előadó), aki az eljárási szabályzat 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0286)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.10. Az EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0204/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Christofer Fjellner, a PPE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 175. cikkének (2) bekezdése értelmében az ajánlást utalják vissza a bizottsághoz. Klaus-Heiner Lehne, aki támogatja a kérést és David Martin (előadó), aki ellenzi azt.

Név szerinti szavazással (255 szavazat mellette, 420 szavazat ellene és 9 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérést.

CONCLUSION DE L'ACCORD

Elutasítva

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0287)

Felszólalások

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke), a végső szavazás után, hogy pontosítsa a Bizottság álláspontját.


7.11. A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I (szavazás)

Jelentés a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0288)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0288)


7.12. A 2013. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2013. évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2012/2016(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0289)

Felszólalások

Bernd Posselt a 20. módosítás elfogadhatóságáról, valamint Giovanni La Via (előadó), aki szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


7.13. Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó stratégia (szavazás)

Jelentés az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) [2012/2043(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, előterjesztette a GUE/NGL képviselőcsoport.

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, előterjesztette az AGRI bizottság

Elfogadva (P7_TA(2012)0290)


7.14. A kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmét szolgáló uniós keret létrehozása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0341/2012, előterjesztette Erminia Mazzoni, a PETI bizottság nevében, uniós jogi keret létrehozásáról a kedvtelésből tartott és a kóbor állatok védelmére (B7-0341/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0291)


7.15. Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 és B7-0410/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0407/2012

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0408/2012

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0409/2012

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0410/2012

Elfogadva (P7_TA(2012)0292)

(A B7-0406/2012 állásfoglalásra irányuló indítványt visszavonták.)


7.16. Az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférés (szavazás)

Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről [2012/2055(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Az állásfoglalás elfogadásához minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0293)


7.17. A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 és B7-0350/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 177. cikke alapján kéri, hogy a szavazást halasszák 2012 szeptemberére.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou -jelentés - A7-0190/2012 (a szavazásra tegnap került sor, lásd: 2012.7.3-i jegyzőkönyv, 6.10. pont )

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly és Daniel Hannan

Miloslav Ransdorf -jelentés - A7-0183/2012 (a szavazásra tegnap került sor, lásd: 2012.7.3-i jegyzőkönyv, 6.11. pont )

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis és Daniel Hannan

Paolo De Castro -jelentés - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox és Daniel Hannan

Paolo De Castro -jelentés - A7-0161/2011

Adam Bielan és Salvatore Iacolino

Paolo De Castro -jelentés - A7-0322/2011

Peter Jahr

Giovanni La Via -jelentés - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Martin Häusling -jelentés - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock és Miroslav Mikolášik

David Martin -ajánlás - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola és Zuzana Roithová

Luis Manuel Capoulas Santos -jelentés - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly és Elena Băsescu

Giovanni La Via -jelentés - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos és Andrea Češková

Marit Paulsen -jelentés - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds és Charles Tannock

Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 és B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo és Silvia Costa

Jürgen Klute -jelentés - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei és Diane Dodds

Felszólal: Claude Turmes.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.55-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás *** I (vita)

Jelentés a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló 680/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke), Olli Rehn (a Bizottság alelnöke) és Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke).

Felszólal: Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), Antonio Cancian (a TRAN bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer és Riikka Manner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška és Elena Băsescu.

Felszólal: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis és Göran Färm.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012. július 5.


12. A schengeni szabályok megsértése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A schengeni szabályok megsértése

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria és Monika Hohlmeier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai és Franz Obermayr.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis és Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


13. Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének megbízott bírái ***I - Az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyv ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetéről [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Jelentés az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek és I. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetéről [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Dimitar Stoyanov, független.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis és Alexandra Thein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.7.5-i jegyzőkönyv, 13.2. pont és 2012.7.5-i jegyzőkönyv, 13.3. pont .


14. A Grúziában kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Grúziában kialakult helyzet

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis és Richard Howitt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam és Franz Obermayr.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.


15. A Szíriában kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriában kialakult helyzet

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu és Carmen Romero López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Howitt, Bastiaan Belder, Franz Obermayr és Kristiina Ojuland.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.


16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE és a S&D képviselőcsoport:

INTA bizottság: Nora Berra és Henri Weber

BUDG bizottság: Jean-Louis Cottigny

ITRE bizottság: Henri Weber helyére Catherine Trautmann

PECH bizottság: Catherine Trautmann helyére Isabelle Thomas

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Henri Weber

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Eric Andrieu

A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Nora Berra

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Isabelle Thomas

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. Az Egyiptomban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Egyiptomban kialakult helyzet

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Hans-Gert Pöttering, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim és Kristian Vigenin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Howitt és Judith Sargentini.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 491.927/OJJE).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat