Indiċi 
Minuti
PDF 237kWORD 200k
L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill (dibattitu)
 4.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (dibattitu)
 5.Baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2013 (skadenzi għat-tressiq tal-abbozzi tal-emendi)
 6.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 7.Ħin tal-votazzjoni
  7.1.Regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Ftehim UE-Russja fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.Ftehim UE-Russja dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Ftehim UE-Russja dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-esportazzjoni fuq il-materja prima *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.10.Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika *** (votazzjoni)
  7.11.Pagamenti diretti lill-bdiewa ***I (votazzjoni)
  7.12.Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)
  7.13.L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali (votazzjoni)
  7.14.L-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-toroq (votazzjoni)
  7.15.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) (votazzjoni)
  7.16.L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi (votazzjoni)
  7.17.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija *** I (dibattitu)
 12.Ksur tar-regoli Schengen (dibattitu)
 13.Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I - Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda l-Annessi II u III mar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-limiti massimi ta’ residwu għall-aċefat, l-alaklor, l-anilażin, l-ażoċiklotin, il-benfurakarb, il-butilat, il-kaptafol, il-karbaril, il-karbofuran, il-karbosulfan, il-klofenapir, il-klortaldimetil, il-klortiammid, iċ-ċiessatin, id-diażinon, id-diklobenil, id-dikofol, id-dimetipin, id-dinikonażol, id-disulfoton, il-fenitrotijon, il-flufenżin, il-furatijokarb, l-essakonażol, il-lattofen, il-mepronil, il-metamidofos, il-metopren, il-monokrotofos, il-monuron, l-ossikarbossin, l-ossidemetonmetil, il-paratjonmetil, il-forat, il-fosalon, il-proċimidon, il-profenofos, il-propaklor, il-kwinklorak, il-kwintożen, it-tolilfluwanid, it-triklorfon, it-tridemorf u t-trifluralin f'ċerti prodotti jew fuqhom u li jemenda dak ir-Regolament billi jistabbilixxi l-Anness V li jinkludi valuri fissi (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - skadenza: 23/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tax-xiropp tal-poligliċitol (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - skadenza: 24/09/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tax-xiropp tal-poligliċitol f'bosta kategoriji tal-ikel (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - skadenza: 24/09/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jagħti deroga mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tad-dati tal-iskadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,4-DB, l-aċidu benżojku, il-beta-ċiflutrin, l-etil tal-karfentrażon, ir-razza Coniothyrium minitans CON/M/91-08 (DSM 9660), iċ-ċjażofammid, iċ-ċiflutrin, id-deltametrina, id-dimetenammid-P, l-etofumesat, l-etossisulfuron, il-fenamidon, il-flażasulfuron, il-flufenaket, il-flurtamon, il-foramsulfuron, il-fostijażat, l-imażamoks, l-iodosulfuron, l-iprodion, l-isossaflutol, il-linuron, l-idrażidu malejku, il-mekoprop, il-mekoprop-P, il-meżosulfuron, il-meżotrion, l-ossadiarġil, l-ossasulfron, il-pendimetalina, il-pikossistrobin, il-piraklostrobin, il-propikonażol, il-propineb, il-propossikarbażon, il-propiżammid, is-siltofamu, it-triflossistrobin, il-warfarin u ż-żossammid (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - skadenza: 28/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal spinosad fil-lampun jew fuqu (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - skadenza: 26/07/2012)
irreferut responsabbli: ENVI.


3. Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill

Demetris ChristofiasDemetris Christofias (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ioannis Kasoulides, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Ioannis Kasoulides, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Pervenche Berès, u Göran Färm.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Tkellmu Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela u Salvador Garriga Polledo, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski u Gay Mitchell, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford.

Tkellmu Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Demetris ChristofiasDemetris Christofias.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu József Szájer f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, Emilie Turunen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Frank Vanhecke f'isem il-Grupp EFD, u Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat.

Tkellem Maroš Šefčovič.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 35(3) tar-Regoli ta' Proċedura, u l-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, fl-aħħar tad-dibattitu:

- Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2013 (B7-0345/2012);

- József Szájer u Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2013 (B7-0346/2012);

- Andrew Duff u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-prijoritajiet tal-programm tal-Kummissjoni Ewropea fl-2013 (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (B7-0350/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 4 ta' Lulju 2012.


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

5. Baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2013 (skadenzi għat-tressiq tal-abbozzi tal-emendi)

Il-President indika li l-iskadenzi għat-tressiq tal-abbozzi tal-emendi għall-baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2013 ġew iffissati kif se jingħad, skont ftehim mal-Kumitat tal-Baġits:

- għall-kumitati parlamentari u għall-Membri (40 Membru mill-anqas): tal-Ħamis 6 ta' Settembru 2012 f'nofsinhar;

- għall-gruppi politiċi: tal-Ħamis 13 ta' Settembru 2012 f'nofsinhar.


6. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar in-nirien fil-foresti tal-Komunità ta' Valensja li fihom bdot ta' elikotteru tilef ħajtu. Wassal il-kondoljanzi tal-Parlament lill-familja tal-vittma.

°
° ° °

Tkellmu Hannes Swoboda dwar dikjarazzjoni magħmula mill-Prim Ministru Britanniku u Martin Callanan dwar dan l-intervent.


7. Ħin tal-votazzjoni

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati, voti maqsuma, ... ) jidhru fl-anness “Riżultati tal-votazzjonijiet”, mehmuż mal-minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness mal-minuti, huma disponibbli f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0278)

Tkellem

Paolo De Castro (rapporteur).


7.2. Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0279)


7.3. Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0280)


7.4. Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni u li jirrevoka r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 165/94 u (KE) Nru 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0281)


7.5. Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0282)


7.6. Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0283)


7.7. Ftehim UE-Russja fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa rigward iż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim attwali ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Russja [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0284)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.8. Ftehim UE-Russja dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0285)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.9. Ftehim UE-Russja dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-esportazzjoni fuq il-materja prima *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda ta' dazji tal-esportazzjoni fuq materja prima [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Tkellem Inese Vaidere (rapporteur) biex jagħmel dikjarazzjoni fuq il-bażi tal-artikolu 138, paragrafu 4, tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0286)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.10. Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A7-0204/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

Tkellmu Christofer Fjellner, f'isem il-Grupp PPE, biex jitlob, fuq il-bażi tal-artikolu 175, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura, li r-rakkomandazzjoni tintbagħat lill-kumitat, Klaus-Heiner Lehne biex jappoġġja t-talba u David Martin (rapporteur) li opponieha.

B'VSI (255 vot favur, 420 vot kontra u 9 astensjonijiet) il-Parlament caħad it-talba.

KONKLUŻJONI TAL-FTEHIMA

Rifjutata

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0287)

Intervent

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni), wara l-votazzjoni finali, biex jippreċiża l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.


7.11. Pagamenti diretti lill-bdiewa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni ta' pagamenti diretti lill-bdiewa fir-rigward tas-sena 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0288)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0288)


7.12. Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2013 [2012/2016(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0289)

Interventi

Bernd Posselt, dwar l-ammissibilità tal-emenda 20, u Giovanni La Via (rapporteur), biex jippreżenta emenda orali li ntlaqgħet.


7.13. L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali (votazzjoni)

Rapport dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 [2012/2043(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA tal-grupp GUE/NGL

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI u tal-Kumitat AGRI

Adottata (P7_TA(2012)0290)


7.14. L-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-toroq (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0341/2012 imressqa minn Erminia Mazzoni, f'isem il-Kumitat PETI, dwar l-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-toroq (B7-0341/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0291)


7.15. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 u B7-0410/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0407/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0408/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0409/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0410/2012

Adottata (P7_TA(2012)0292)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0406/2012 ġiet irtirata.)


7.16. L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Aċċess għas-Servizzi Bankarji Bażiċi [2012/2055(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0293)


7.17. Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 u B7-0350/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

Tkellem Enrique Guerrero Salom, f'isem il-grupp S&D, biex jitlob, fuq il-bażi tal-artikolu 177 tar-Regoli ta' Proċedura, li l-vot jiġi pospost għal Settembru 2012.

Il-Parlament approva din t-talba.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0190/2012 (il-votazzjoni saret il-bieraħ, ara punt 6.10 tal- Minuti ta' 3.7.2012)

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly u Daniel Hannan

Rapport Miloslav Ransdorf - A7-0183/2012 (il-votazzjoni saret il-bieraħ, ara punt 6.11 tal- Minuti ta' 3.7.2012)

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis u Daniel Hannan

Rapport Paolo De Castro - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox u Daniel Hannan

Rapport Paolo De Castro - A7-0161/2011

Adam Bielan u Salvatore Iacolino

Rapport Paolo De Castro - A7-0322/2011

Peter Jahr

Rapport Giovanni La Via - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan u Elena Băsescu

Rapport Martin Häusling - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock u Miroslav Mikolášik

Rakkomandazzjoni David Martin - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola u Zuzana Roithová

Rapport Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly u Elena Băsescu

Rapport Giovanni La Via - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos u Andrea Češková

Rapport Marit Paulsen - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds u Charles Tannock

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 u B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo u Silvia Costa

Rapport Jürgen Klute - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei u Diane Dodds

Tkellem Claude Turmes.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija *** I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill), Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) u Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment).

Tkellmu Werner Langen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Antonio Cancian (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Dominique Riquet f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer u Riikka Manner.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška u Elena Băsescu.

Tkellmu Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis u Göran Färm.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 5 ta' Lulju 2012.


12. Ksur tar-regoli Schengen (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ksur tar-regoli Schengen

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Tkellmu Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria u Monika Hohlmeier.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai u Franz Obermayr.

Tkellmu Andreas Mavroyiannis u Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I - Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Anness I tiegħu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein ippreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellmu Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, u Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo u Monika Flašíková Beňová.

Tkellmu Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis u Alexandra Thein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal- Minuti ta' 5.7.2012 u punt 13.3 tal- Minuti ta' 5.7.2012.


14. Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis u Richard Howitt.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam u Franz Obermayr.

Tkellem Andreas Mavroyiannis.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD, Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu u Carmen Romero López.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Richard Howitt, Bastiaan Belder, Franz Obermayr u Kristiina Ojuland.

Tkellem Andreas Mavroyiannis.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE u S&D:

Kumitat INTA: Nora Berra u Henri Weber

Kumitat BUDG: Jean-Louis Cottigny

Kumitat ITRE: Catherine Trautmann minflok Henri Weber

Kumitat PECH: Isabelle Thomas minflok Catherine Trautmann

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Henri Weber

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Eric Andrieu

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Nora Berra

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Penisola Koreana: Isabelle Thomas

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


17. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Eġittu

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu Hans-Gert Pöttering f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim u Kristian Vigenin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Richard Howitt u Judith Sargentini.

Tkellem Andreas Mavroyiannis.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 491.927/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 20.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza