Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 2011/35/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, IMCO

- Erityiskertomus nro 7/2012 (Vastuuvapaus 2011) - Viinialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistus: tähänastinen kehitys (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla päätöksen soveltamisaikaa sekä saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon valvomisesta ja hyväksymisestä vastaavien viranomaisten nimet (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, AFET, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen tekemisestä (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta lisäämällä luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluva metsänviljelyaineisto päätöksen soveltamisalaan ja saattamalla tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ajan tasalle (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

2) jäseniltä: päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys kahdenvälisestä sopimuksesta Somalian kanssa (B7-0378/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys turvallisesta asbestin loppukäsittelystä (B7-0379/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys näkövammaisten kulttuurimatkailusta (B7-0380/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys led-lamppujen käytön lisäämisestä (B7-0381/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys uudesta Syyriaa koskevasta strategiasta (B7-0382/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys jätteiden jäljitettävyyden mahdollistavasta ekologisesta pussista (B7-0383/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys aliravitsemuksesta Afrikan maissa (B7-0384/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys EU-tietouden sisällyttämisestä kouluopetukseen (B7-0385/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys uudesta harmaakaihin leikkaustavasta (B7-0386/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kantasolujen kylmäsäilytystä koskevasta patentista (B7-0387/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys käytettyjen renkaiden hyödyntämisestä (B7-0411/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: LIBE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys sukupuolen vaikutusta terveyteen koskevan tutkimuksen aloittamisesta yliopistoissa (B7-0412/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö