Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB bei 82/891/EB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, JURI, IMCO

- Specialioji ataskaita Nr. 7/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Vyno rinkos bendro organizavimo reforma: pasiekta pažanga“ (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus (Tekstas svarbus EEE) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo sudarymo (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AFET

- Tarybos sprendimas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, sudarymo (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į to sprendimo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

2) Parlamento narių pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis):

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dvišalio susitarimo su Somaliu (B7-0378/2012)
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugaus asbesto pašalinimo (B7-0379/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kultūrinio turizmo akliesiems (B7-0380/2012)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl platesnio šviesos diodų lempų naudojimo (B7-0381/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos strategijos dėl Sirijos (B7-0382/2012)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekologinio maišelio, pagal kurį būtų galima atsekti atliekas (B7-0383/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepakankamos mitybos Afrikos šalyse (B7-0384/2012)
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklų mokymo kursų apie Europą (B7-0385/2012)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos kataraktos operacijos rūšies (B7-0386/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kamieninių ląstelių kriogeninio konservavimo metodo patentavimo (B7-0387/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl susidėvėjusių padangų pakartotino panaudojimo (B7-0411/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: LIBE

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl studijų, susijusių su ligų eiga ir gydymu atsižvelgiant į lytį (angl. „gender attention“), įtraukimo į universitetų programas (B7-0412/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika