Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KE, id- Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI, IMCO

- Rapport Speċjali Nru 7/2012 (Kwittanza 2011) - "Ir-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid: Il-progress li sar s’issa" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas Multiannwali għall-2013-2017 għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, AFET

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-Iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994, u tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tajlandja taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-Iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 18/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE fir-rigward tal-inklużjoni ta' materjal riproduttiv tal-foresta tal-kategorija "kwalifikati" fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni u l-aġġornament tal-isem tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ftehim bilaterali mas-Somalja (B7-0378/2012)
irreferut responsabbli: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rimi tal-asbestos mingħajr periklu (B7-0379/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-turiżmu kulturali għall-għomja (B7-0380/2012)
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu usa’ ta' bozoz tad-dawl LED (B7-0381/2012)
irreferut responsabbli: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija ġdida fit-territorju Sirjan (B7-0382/2012)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-borża ekoloġika għat-traċċabilità tal-iskart (B7-0383/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-malnutrizzjoni fil-pajjiżi Afrikani (B7-0384/2012)
irreferut responsabbli: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-korsijiet ta' tagħlim dwar l-Ewropa fl-istituzzjonijiet skolastiċi (B7-0385/2012)
irreferut responsabbli: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tip ġdid ta' operazzjoni għall-katarretti (B7-0386/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-privattivi tal-krijopreservazzjoni taċ-ċelluli staminali (B7-0387/2012)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu mill-ġdid ta' tajers mikulin (B7-0411/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: LIBE

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni tal-istudju ta’ "gender attention" fl-universitajiet (B7-0412/2012)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI

Avviż legali - Politika tal-privatezza