Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a ParlamentuluiEeuropean şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor 77/91/CEE și 82/891/CE, a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, IMCO

- Raportul special nr. 7/2012 ( Descărcarea de gestiune 2011) - „Reforma organizării comune a pieţei vitivinicole: progresele realizate până în prezent ” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AGRI

- Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de transfer de credite DEC18/2012 - secțiunea III - Comisie (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește includerea materialului forestier de reproducere din categoria „calificat” în domeniul de aplicare al respectivei decizii, precum și actualizarea numelor autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

2) de către deputaţi:, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la un acord bilateral cu Somalia (B7-0378/2012)
retrimis fond: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea în condiții de siguranță a azbestului (B7-0379/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la turismul cultural pentru nevăzători (B7-0380/2012)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la promovarea utilizării becurilor cu leduri (B7-0381/2012)
retrimis fond: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la o nouă strategie pentru Siria (B7-0382/2012)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la săculețul ecologic pentru trasabilitatea deșeurilor (B7-0383/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la malnutriția din țările africane (B7-0384/2012)
retrimis fond: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la cursurile educative consacrate Europei în instituțiile de învățământ (B7-0385/2012)
retrimis fond: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la un nou tip de intervenție în cazul cataractei (B7-0386/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la brevetarea criogenării celulelor sușă (B7-0387/2012)
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la reutilizarea cauciucurilor uzate (B7-0411/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: LIBE

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la introducerea în universități a studiului evoluției anumitor afecțiuni în funcție de gen („gender attention”) (B7-0412/2012)
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate