Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2012 – γενικός προϋπολογισμός 2012 – Τμήμα IV.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου