Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 22, lid 2, van het Financieel Reglement stelde het Europees Economisch en Sociaal Comité de begrotingsautoriteit op de hoogte van kredietoverschrijving INF 1/2012 – Algemene begroting 2012 – Afdeling IV.

Juridische mededeling - Privacybeleid