Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 28. 6. 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů - C(2012)4297 - lhůta: 28. 8. 2012
předáno věcně příslušný výbor: AGRI

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. 6. 2012 o šetřeních a pokutách v souvislosti se zkreslováním statistik, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně - C(2012)4361 - lhůta: 29. 8. 2012
předáno věcně příslušný výbor: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. 6. 2012,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky - C(2012)4362 - lhůta: 29.7.2012
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

Právní upozornění - Ochrana soukromí