Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/…, 28.6.2012, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses tootjaorganisatsioonide riikidevahelise koostöö ja läbirääkimistega lepingute sõlmimiseks piima- ja piimasektoris - C(2012)4297 - tähtaeg: 28.8.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Komisjoni delegeeritud otsus, 29.6.2012, uurimiste ja trahvide kohta statistika manipuleerimise korral, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal - C(2012)4361 - tähtaeg: 29.8.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Komisjoni delegeeritud määrus, 29.6.2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses lühikeste netopositsioonidega seotud teavitamis- ja avalikustamisnõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, üksikasjaliku teabega, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, ja käibe arvutamise meetodiga selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit – C(2012)4362 - tähtaeg : 29.7.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika