Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras

4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

2012 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo papildomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gamintojų organizacijų derybų dėl sutarčių sudarymo pieno ir pieno produktų sektoriuje - C(2012)4297 - terminas: 2012/08/28
perduota atsakingam komitetui: AGRI

2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis sprendimas dėl tyrimų ir baudų, susijusių su manipuliavimu statistiniais duomenimis, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje - C(2012)4361 - terminas: 2012/08/29
perduota atsakingam komitetui: ECON

2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui - C(2012)4362 - terminas: 2012/07/29
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika