Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 28.6.2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr.1234/2007 van de Raad wat de grensoverschrijdende samenwerking en de contractuele onderhandelingen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten betreft - C(2012)4297 - termijn: 28.8.2012
verwezen naar ten principale: AGRI

Gedelegeerd besluit van de Commissie van 29.6.2012 inzake de onderzoeken en boetes bij manipulatie van statistieken, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied - C(2012)4361 - termijn: 29.8.2012
verwezen naar ten principale: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie van 29.6.2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake de meldings- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot netto shortposities, de bijzonderheden van de aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten te verstrekken informatie over netto shortposities en de methode voor het berekenen van de omzet om te bepalen welke aandelen zijn vrijgesteld - C(2012)4362 - termijn: 29.7.2012
verwezen naar ten principale: ECON
advies : JURI

Juridische mededeling - Privacybeleid