Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg

4. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/... z dnia 28.6.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rad (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych - C(2012)4297 - termin : 28.8.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Decyzja delegowana Komisji z dnia 29.6.2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro - C(2012)4361 - termin : 29.8.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 29.6.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem - C(2012)4362 - termin : 29.7.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia : JURI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności