Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 28.6.2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cooperarea transnațională și negocierile contractuale ale organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate - C(2012)4297 - termen : 28.8.2012
comisia competentă în fond: AGRI

Decizia delegată a Comisiei din 29.6.2012 privind anchetele și amenzile legate de manipularea datelor statistice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro - C(2012)4361 - termen : 29.8.2012
comisia competentă în fond: ECON

Regulamentul delegat al Comisiei din 29.6.2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice normative privind obligațiile de notificare și publicare referitoare la pozițiile scurte nete, detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe cu privire la pozițiile scurte nete și metoda de calcul al volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate - C(2012)4362 - termen: 29.7.2012
comisia competentă în fond: ECON
aviz : JURI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate