Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

5. Parlamendi koosseis

Kyriakos Mavronikolas on teatanud tagasiastumisest Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 1. septembrist 2012.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

Soome pädevad asutused on teatanud Carl Haglundi nimetamisest Soome valitsuse liikmeks alates 5. juulist 2012 ja määranud Nils Torvaldsi teda asendama Euroopa Parlamendis alates samast kuupäevast.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et Carl Haglundi koht jääb vabaks alates 5 juulist 2012, ja võttis teadmiseks Nils Torvaldsi määramise Euroopa Parlamendi liikmeks alates samast kuupäevast.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Nils Torvalds vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika