Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. július 5., Csütörtök - Strasbourg

5. A Parlament tagjai

Kyriakos Mavronikolas 2012. szeptember 1-jei hatállyal benyújtja európai képviselői mandátumáról való lemondását.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

Az illetékes finn hatóságok közlik, hogy Carl Haglundot 2012. július 5-i hatállyal a kormány tagjává nevezték ki, és Nils Torvaldsot jelölték ki, hogy helyettesítse őt az Európai Parlamentben ugyanezen dátumtól.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (1) bekezdésének és a Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja Carl Haglund képviselői helyének 2012. július 5-től való megüresedését, és tudomásul veszi ugyanezen dátumtól Nils Torvalds európai parlamenti képviselővé történő kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Nils Torvalds elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat