Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

Kyriakos Mavronikolas zal met ingang van 1 september 2012 zijn mandaat als lid van het Parlement neerleggen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Carl Haglund tot lid van de Finse regering met ingang van 5 juli 2012 en van de aanwijzing van Nils Torvalds om hem in het Europees Parlement te vervangen met ingang van dezelfde datum.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel van Carl Haglund met ingang van 5 juli 2012 vacant en neemt kennis van de benoeming van Nils Torvalds tot lid van het Europees Parlement met ingang van dezelfde datum.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Nils Torvalds, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid