Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

5. Zloženie Parlamentu

Kyriakos Mavronikolas oznámil, že s účinnosťou od 1. septembra 2012 odstupuje funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

Príslušné fínske úrady oznámili, že Carl Haglund bol menovaný za člena fínskej vlády s účinnosťou od 5. júla 2012 a že ho v Európskom parlamente nahradí Nils Torvalds s účinnosťou od rovnakého dátumu.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu Carla Haglunda s účinnosťou od 5. júla 2012 a vzal na vedomie menovanie Nilsa Torvaldsa za poslanca Európskeho Parlamentu s účinnosťou od rovnakého dátumu.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Nils Torvalds na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia