Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Επιτροπή Προϋπολογισμών: Jan Mulder

Επιτροπή Αλιείας: Nils Torvalds

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Nils Torvalds αντί του Jan Mulder

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου