Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

7. Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 12.6.2012, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (B7-0296/2012)

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0373/2012)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0374/2012)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0375/2012)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0376/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ja Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0377/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 13.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö