Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. július 5., Csütörtök - Strasbourg

7. Az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikája (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikája

A vita időpontja: 2012. június 12 (2012.6.12-i jegyzőkönyv, 13. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikája (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky és Dominique Vlasto, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról (B7-0377/2012).

Szavazás: 2012. július 5.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat