Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras

7. ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 13 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl ES Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės politikos (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0377/2012).

Balsavimas: punktas 13.5 protokolo 5.7.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika