Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012 - Strasburgu

7. Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 12.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE, dwar il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0377/2012).

Votazzjoni: 5 ta' Lulju 2012.

Avviż legali - Politika tal-privatezza