Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

7. EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Het debat heeft op 12 juni 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.6.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over het EU-beleid met betrekking tot de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0377/2012).

Stemming: punt 13.5 van de notulen van 5.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid