Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

7. Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 13 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la politica UE privind Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky şi Dominique Vlasto, în numele Grupului PPE, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0377/2012).

Vot: punctul 13.5 din PV din 5.7.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate