Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2012 - Strasbourg

7. Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu

Razprava je potekala 12. junija 2012 (točka 13 zapisnika z dne 12.6.2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o politiki EU o Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols in Boris Zala v imenu skupine S&D o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky in Dominique Vlasto v imenu skupine PPE o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (B7-0377/2012).

Glasovanje: točka 13.5 zapisnika z dne 5.7.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov