Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg

8. Resultat af Rio+20-topmødet den 20.-22. juni 2012 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Resultat af Rio+20-topmødet den 20.-22. juni 2012

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Vittorio Prodi for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux og Josefa Andrés Barea.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Michael Theurer og Jaroslav Paška.

Janez Potočnik tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik