Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

8.  Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused

Janez Potočnik (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Vittorio Prodi fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ja Josefa Andrés Barea.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Michael Theurer ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Janez Potočnik.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika