Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

8. Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset

Janez Potočnik (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Vittorio Prodi S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ja Josefa Andrés Barea.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Michael Theurer ja Jaroslav Paška.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö