Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. július 5., Csütörtök - Strasbourg

8. A Rió+20 csúcstalálkozón elért eredmények (2012. június 20-22.) (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A Rió+20 csúcstalálkozón elért eredmények (2012. június 20-22.)

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vittorio Prodi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sandrine Bélier, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux és Josefa Andrés Barea.

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alajos Mészáros, Michael Theurer és Jaroslav Paška.

Felszólal: Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat