Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras

8. Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai

Janez Potočnik (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Vittorio Prodi S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ir Josefa Andrés Barea.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Michael Theurer ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinė informacija - Privatumo politika