Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs - Strasbūra

8. Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs) (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs).

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Vittorio Prodi S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Sandrine Bélier Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux un Josefa Andrés Barea.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Michael Theurer un Jaroslav Paška.

Uzstājās Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā

Juridisks paziņojums - Privātuma politika