Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

8. Resultaat van de Rio+20-top (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Resultaat van de Rio+20-top

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux en Josefa Andrés Barea.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Michael Theurer en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid