Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

8. Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Comisiei: Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012)

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Vittorio Prodi, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux şi Josefa Andrés Barea.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Michael Theurer şi Jaroslav Paška.

A intervenit Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate