Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2012 - Strasbourg

8. Izid vrha Rio+20 (20.-22. junij 2012) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Izid vrha Rio+20 (20.-22. junij 2012)

Janez Potočnik (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Vittorio Prodi v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Sandrine Bélier v imenu skupine Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux in Josefa Andrés Barea.

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Alajos Mészáros, Michael Theurer in Jaroslav Paška.

Govoril je Janez Potočnik.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov