Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Rôzne
Doslovný zápis

V rozprave vystúpil Luigi Berlinguer k oznámeniu, ktoré 4. júla zverejnil CERN, v ktorom sa potvrdzuje existencia Higgsovho bozónu, čo otvára nové obzory fyziky častíc, a k vyhliadkam európskeho vedeckého výskumu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia