Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg

11. Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0007/2012 indgivet af Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze og Fiona Hall om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0302) (bilag 1 i protokollen af 5.7.2012).

Filip Kaczmarek tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik