Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

11. Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0007/2012 kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen, jonka Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0302). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.7.2012 liite 1).

Filip Kaczmarek käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö