Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

11. Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
Volledige verslagen

Schriftelijke verklaring 0007/2012 ingediend door de leden Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze en Fiona Hall over ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0302) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 5.7.2012).

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek.

Juridische mededeling - Privacybeleid