Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

11. Educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă (declaraţie scrisă)
Stenograma

Declarația scrisă 0007/2012, depusă de deputații Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze şi Fiona Hall privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă a întrunit semnăturile majorității deputaților din Parlamentul European și, în consecință, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate din prezenta ședință (P7_TA(2012)0302), numele semnatarilor fiind indicat în procesul verbal (anexa 1 al PV din 5.7.2012).

A intervenit Filip Kaczmarek.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate