Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg

12. Indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0010/2012 indgivet af Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella og Ewald Stadler om indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0303) (bilag 2 i protokollen af 5.7.2012).

Sergio Paolo Francesco Silvestris tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik