Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

12. Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0010/2012 käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen, jonka Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0303). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.7.2012 liite 2).

Sergio Paolo Francesco Silvestris käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö