Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

12. Instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0010/2012 som ingetts av Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella och Ewald Stadler om instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från detta sammanträde (P7_TA(2012)0303) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (bilaga 2 i protokollet av den 5.7.2012).

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy