Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0901A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0185/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0185/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

13.1. Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0294)

Παρέμβαση

Alexandra Thein (Εισηγήτρια).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου