Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0373/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2012 - 13.5

Приети текстове :

P7_TA(2012)0298

Протокол
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург

13.5. Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (гласуване)

Разискването се състоя на 12 юни 2012 г. (точка 13 от протокола от 12.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 и B7-0377/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0296/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0373/2012

(за замяна на B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 и B7-0376/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols и Boris Zala, от името на групата S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0298)

(Предложението за резолюция B7- 0377/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност