Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2694(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0373/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 13.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0298

Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

13.5.  ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (hääletus)

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 13).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 ja B7-0377/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0296/2012

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK B7-0373/2012

(asendades B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 ja B7-0376/2012):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0298 )

(Resolutsiooni ettepanek B7- 0377/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika