Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2694(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0373/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0298

Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

13.5. EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (stemming)

Het debat heeft op 12 juni 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.6.2012).

Ontwerpresoluties B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 en B7-0377/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0296/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE B7-0373/2012

(ter vervanging van B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 en B7-0376/2012):

ingediend door de volgende leden:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols en Boris Zala, namens de S&D-Fractie;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0298)

(Ontwerpresolutie B7- 0377/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid