Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2694(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0373/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 13.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0298

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg

13.5. Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2012 r. (pkt 13 protokołu z dnia 12.6.2012).

Projekty rezolucji B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 i B7-0377/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0296/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI B7-0373/2012

(zastępujący B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 i B7-0376/2012):

złożony przez następujących posłów:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols i Boris Zala w imieniu grupy S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0298)

(Projekt rezolucji B7- 0377/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności