Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0373/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0298

Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

13.5. Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 13 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 şi B7-0377/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0296/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE B7-0373/2012

(care înlocuieşte B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 şi B7-0376/2012):

depusă de următorii deputaţi:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols şi Boris Zala, în numele Grupului S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0298)

(Propunerea de rezoluţie B7- 0377/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate